Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: οικονομικές πράσινες μεταφορές

electric_cars

Ένας συνδυασμός ενεργειακών ζητημάτων και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση, έχει «πείσει» πλέον τους ευρωπαίους πολιτικούς παράγοντες ότι πρέπει να ενθαρρύνουν την βιομηχανία να στραφεί σε επιλογές στο πεδίο μεταφορών που είναι «πιο φιλικές προς το περιβάλλον».

FORTISIS web banner

FORTISIS web banner