Η Ηλιακή Ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

holding-the-sun

Η Ε.Ε. – και ειδικά η Γερμανία –είναι ένας αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος ηγέτης στην ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο η νέα τεχνολογία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο δημόσιο χρήμα για να μειώσει το κόστος της και, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι χώρες της Ε.Ε. έχουν τώρα δεύτερες σκέψεις σχετικά με τα δαπανηρά  σχέδια επιδοτήσεων.