Η Ελευθερία Τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

newspaper_sxc

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται  ως μία από τις περιοχές με την μεγαλύτερη εκτίμηση στην ελευθερία του Τύπου παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, Μη Κυβερνητικές και διεθνείς οργανώσεις  προειδοποιούν ότι αυτό ίσως απειλείται καθώς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα  διαχειρίζονται  ολοένα και λιγότεροι ανθρώποι  και ορισμένες κυβερνήσεις ασκούν ισχυρες  πολιτικά υποκινούμενες  λογοκρισία και αγωγές.