ΕΕ και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

wind_energy

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε ένα δεσμευτικό πανευρωπαϊκό στόχο εξασφάλισης του 20% των ενεργειακών αναγκών από τις ανανεώσιμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, μέχρι το 2020. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, συμφώνησαν επίσης σε μια νέα οδηγία προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θέτει ατομικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος.