Ευάγγελος Τσούμας

ΆποψηStakeholder Opinion
Ενέργεια 10-12-2020

Tα οφέλη για κατοικίες και επιχειρήσεις από τη λειτουργιά έξυπνου συστήματος ενεργειακής αυτονομίας

Τo Aftonomo είναι η καινοτόμα ολοκληρωμένη λύση ενεργειακής αυτονομίας και  ανεξαρτησίας που ανέπτυξε ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP, σε συνεργασία με την εταιρεία JOLT
X